Støtte til plejefamilie og anbringning af børn

Når kommunerne anbringer børn og unge med omfattende problematikker, kan der mangle det sikkerhedsnet,
som en traditionel institution indebærer. Vi tilbyder at være dette sikkerhedsnet. Kommunen vælger på hvilke områder, den enkelte plejefamilie har behov for hjælp.

Familiekonsulenterne tilbyder følgende i forhold til en plejefamilie

 • At stå til rådighed for plejefamilien 24 timer i døgnet.
 • Akut telefonisk rådgivning
 • Akut hjælp i hjemmet
 • Akut aflastning
 • Planlagt aflastning af plejefamilie
 • Er der tale om en svær anbringelse, tilbyder vi indkøringsforløb efter behov. Herved kan vi sikre en optimal start for den pågældende plejefamilie og den anbragte. Vi kan målrette indsatsen, og give redskaber til plejefamilien, så de fra starten af anbringelsen kan hjælpe barnet/ den unge optimalt.
 • Et samarbejde med fokus på fleksibilitet, samt omstillingsparathed
 • Et tæt samarbejde med plejefamilien, med rådgivning og opfølgning på arbejdsmetoder, samt hjælpe til at skabe struktur i hverdagen.
 • Professionel dokumentation og information til kommunen.

Målsætning for støtte til plejefamilier.

 • At barnet/ den unge fungerer optimalt i plejefamilien
 • Sikre at plejefamilien kan håndtere opgaven.
 • At give plejefamilien redskaber, så strukturen tilpasses barnet/ den unge
 • At sikre en professionel anbringelse hos plejefamilien
 • At vi undgår barnet/ den unge opgives og derigennem føler nye svigt.
 • At familiekonsulenterne på sigt bliver overflødige i anbringelsesforløbet.

Typiske opringninger fra plejefamilier kan omhandle

 • Udadreagerende adfærd
 • Konflikter
 • Trusler
 • Nedtrykthed
 • Selvskadende adfærd
 • Tilpasningsproblemer
 • Problemer i skolen
 • Sociale vanskeligheder
 • Misbrugsproblemer
  Ved misbrugs problemer tilbyder vi at teste de unge ved en konkret mistanke eller beskyldninger om et evt. misbrug hos den unge.

”innovativt og professionelt tilbud til plejefamilier og deres kommuner”