Udsatte familier

Udsatte familier og kriseramte familier

Familiekonsulenterne har uarbejdet et innovativt koncept omkring støtte til udsatte og kriseramte familier.

”vi aflaster de hårdt ramte familier”
Udsatte familier er ofte overladt til selv at håndtere såvel hverdagen som svære situationer. Dette er med til, at familier mange gange går i opløsning eller ender i uhensigtsmæssige kaotiske situationer. I værste fald kan dette medføre inddragelse af politi og sociale myndigheder.

Familiekonsulenterne tilbyder følgende til udsatte familier.

 • At stå til rådighed for udsatte familier
 • Akut telefonisk rådgivning
 • Akut hjælp i hjemmet
 • Akut aflastning
 • Planlagt aflastning
 • Et tæt samarbejde med familien, med rådgivning samt hjælp til at skabe struktur i hverdagen
 • Professionel dokumentation og information til kommunen
 • Samarbejde med fokus på fleksibilitet, samt omstillingsparathed
  Målsætning:
 • At barnet eller den unge fungerer hensigtsmæssigt og optimalt i familien
 • At hjælpe familien til, at skabe sammenhængende og struktureret hverdag
 • At fremme familiens trivsel
 • At vi undgår at barnet eller den unge opgives eller fjernes fra hjemmet
 • At familiekonsulenterne på sigt bliver overflødig hjælp for familien

Akut hjælp i familien

Samarbejde og inddragende, betydningsfuld.
Familiekonsulenterne tilbyder at stå til rådighed 24 timer i døgnet for udsatte familier. Denne service er påtænkt belastede familier, der har svære problematikker omkring forældrerollen, eller hvor børnene – de unge har omfattende problematikker.

Dette er en sikkerhed for både kommunen og familien, da vi altid sikre, at der kommer en pædagogisk konsulent ud til familien, hvis der opstår en situation, som familien ikke kan håndtere.

Familiekonsulenterne kan ligeledes arrangere akut aflastning, vi vil i disse situationer indgå i et tæt samarbejde med kommunen og familien, så vi kan sikre, at barnet kommer tilbage på en hensigtsmæssig måde.

Igennem dette koncept mener vi at kunne bidrage til, at flere familier vil kunne overkomme en svær situation, og på den måde hjælpe hele familien til et bedre liv.