Observations opgaver på barn/forældre

Familiebehandling i henhold til lov om social service § 52. stk.3 pkt. 3.

Familiekonsulenterne er en del af den unges liv i en begrænset periode, hvorimod familien altid har været der ligesom de vil være der i fremtiden.

 

Familiekonsulenterne anerkender derfor, at det er i familien, at ressourcerne til den unges positive udvikling, blandt andet skal findes. Det er vores erfaring, at en foranstaltning eller anbringelse, uden inddragelse af familiens ressourcer, oftest giver begrænsede resultater.
Vi bruger strukturerede samtaler med den unge og familie og anvender i den sammenhæng systemiske samtaleværktøjer, som sikrer, at det ikke kun er familien, som bliver inddraget i den unges liv men alle relevante samarbejdspartnere.

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet i henhold til lov om social service § 52.stk. 3 pkt. 2

Familiekonsulenterne tilbyder gennem forskellig praktisk og pædagogisk støtte at hjælpe til en bedre kontakt / relation familie og børn/unge imellem.. Den praktiske pædagogiske støtte tilbydes i hjemmet, hvor foranstaltningen må skønnes at være af væsentlig betydning til børns / den unges trivsel og udvikling. Samtidig støttes der op om familiens mulighed for at kunne forblive sammen.
Overordnet tilbydes forældre støtte til at udvikle sig i rollen som forældre. Familien ydes støtte til at organisere og strukturere hverdagens rytme og gøremål og der interveneres ved rådgivning og vejledning og konkret praktisk hjælp og anvisning.
Samtalerne kan ligeledes dreje sig om rådgivning og støtte til forældrene i deres samarbejde med skole, institutioner og kommunen samt om individuelle, par og familie problematikker, økonomiske forhold, bolig og uddannelse eller arbejde mv..