Konsulentbistand til familieproblemer

Konsulentbistand med hensyn til barnets / den unges forhold.
I samråd med den enkelte samarbejdspartner tilpasser vi indsatsen for at matche den enkelte unge eller familiens behov bedst muligt. Med udgangspunkt i deres ressourcer tilbyder vi en eventuel behandlende eller udredning i forhold til en indsats. Vi forholder os til opgavernes særegenhed, og løser dem eklektisk og metodisk.

Forældre rådgivning / anden hjælp.
Familiekonsulenterne tilbyder forebyggende indsats i udsatte familier. Gennem rådgivning eller støtte af mere praktisk karakter, er det vores erfaring, at en tidlig indsats i udsatte familier, kan skabe bedre grobund for udvikling.

Der søges at give forældrene en bredere vinkel og erkendelse af de vanskeligheder der opleves omkring barnet, familien og deres netværk, herigennem at komme i dialog omkring egne reaktioner, bekymringer og alternative handlemuligheder.
For bedre at skabe den udvikling, der har størst effekt for børn og unge, er det vores erfaring at man i mange tilfælde bør tilstræbe at arbejde med familien som helhed.

Der tages udgangspunkt i de eksisterende ressourcer i familien og dennes netværk.