-Støttet samvær

Udbyder

Ungdomskonsulenterne

Anbefalet varighed/periode

Aftales individuelt, alt efter sagens omfang.

Anbefalet omfang/timetal

Aftales individuelt, alt efter sagens omfang.

Formål

For forældre der ønsker støtte til samværet, kan motivationen være et ønske om udvikling af egne kompetencer eller et ønske om at klare samværet på trods af egne udfordringer.
Støtten kan rette sig mod barnets behov for støtte under samværet. Eksempelvis til at kunne trække sig, få en pause eller på anden måde støtte til at se barnets initiativer, såfremt det er formuleret som et arbejdsmål, og forældrene har givet deres samtykke.

Samværsforældrene har ofte svære belastninger i relation til deres eget liv og begrænset indlevelse i barnets behov og det er familiebehandlerens/samværspædagogens opgave, at hjælpe barn og forældre til at få et godt samvær, på trods af forældrenes egne udfordringer.

Børn har krav på at vide, hvem de er, kende deres baggrund, deres ophav, deres forældre, og at kunne fortælle deres særlige historie. Det anbragte barn skal udvikle kompetencer til at leve et liv med de forældre, de har – uanset hvordan forældrene er og hvor ofte, de ser dem.

Der er tale om afgrænsede perioder, bestilt af socialrådgiveren.

Målgruppe
Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 0 – 18 år og deres samværsforældre.

Til støttet samvær er det en forudsætning, at samværsforælderen har givet samtykke.

Støttet samvær adskiller sig fra og kan ikke erstatte overvåget samvær. Jf. servicelovens § 71 stk. 2. Det stiller skærpede krav fra børn og ungesocialrådgiver til den præcise formulering af, hvad der ønskes støtte til og hvem støtten rettes mod.

Indhold

Familiebehandleren vil have fokus på den formulerede opgave: Det kan være observationer af forældre-barn relation, med henblik på udviklingsmuligheder, rådgivning til forældre eller støtte til barnet efter aftale med forældrene. Derudover kan det være støtte og hjælp til samværsforældre og barn med at få gode oplevelser med hinanden og herunder håndtere konfliktfyldte eller følelsesmæssigt svære oplevelser.

Støttet samvær bliver altid afviklet med henblik på at varetage barnets tarv.

Vi ved, at en tryg tilknytning til barnets primære voksne og en stabil kontakt med barnets biologiske forældre er elementer, der har betydning for barnets psykiske udvikling. Barnets oplevelser og erfaringer med samværene kan blive helende fortællinger i barnets liv.

Ungdomskonsulenterne deltager ved indkaldelse i netværksmøder efter behov i sager, hvor socialrådgiveren indbyder og er ansvarlig for afholdelse.

Efter samværet taler vi med barnet (hvis barnet er alderssvarende til at kunne forstå situationen) og dennes omsorgsperson efter samvær, hvis omsorgspersonen ikke deltager i samværet eller dele af samværet. Barnet skal ikke alene bringe oplevelser og erfaringer med fra samværet, men få støtte til at håndtere f.eks. modsætningsfyldte følelser.

Under samværet har vi en dialogskabende og anerkendende tilgang til barn og forældre, hvor vi bidrager til en normal omgangstone mellem barn og forældre. Dette skal være med til at udvikle forholdet mellem barn og forældre i relation til de mål, som er beskrevet i handleplanen. Samtidig varetages barnets sikkerhed, hvor vi griber ind, hvis barnets grænser overskrides.

Skriftlighed: 

Der udarbejdes statusskrivelse jf. procedurer.