Støtte jvf. servicelovens § 54

Familiekonsulenterne. Tilbyder konsulentbistand til forældre med anbragte børn.

Støtteperson

  • Det er et menneske du kan snakke med om alt det svære.
  • Det er et menneske, som du har til rådighed, når dit barn skal anbringes eller er anbragt.
  • Støttepersonen har faglig uddannelse og erfaring med at samarbejde med forældre.
  • Støttepersonen kender dine rettigheder og pligter.
  • Støttepersonen er uafhængig af kommunen.
  • Støtte personen har tavshedspligt.
  • Du har ret til støtteperson så længe dit barn ikke bor hjemme op til barnets 18 år eller så længe du selv synes, at du har brug for det.