Velkommen hos Familiekonsulenterne

Et privat tilbud, som har eksisteret siden 2005.

Familiekonsulenterne foreslår selvstændigt visitationen af unge og deres familier til en given støtteforanstaltning i familiekonsulenterne regi ved henvendelse fra en af landets kommuner.

Efter en indledende telefonisk kontakt fra sagsbehandler omkring den unge/familie herunder målgruppe, ledige pladser og pædagogik kapacitet mv., fremsender sagsbehandler sagsakter omkring den og unge eller familien til familiekonsulenterne.

På baggrund af fremsendte sagsakter foretages en grundig social faglig vurdering af, hvorvidt den unge eller familien falder indenfor familiekonsulenterne målgruppe og om det skønnes, at de vil profilere af Familiekonsulenternee tilbud. Hvis det skønnes at den unge eller familien ud fra sagsakter falder indenfor familiekonsulenternemålgruppe afvikles der hurtigt et opstart møde.

Vi kan derefter gå i gang så hurtigt som muligt.  Vi garanterer at indenfor 24 timer påbegyndes det praktiske pædagogiske arbejde og den unge eller familien vil kunne mærke at de får hjælp.

Vores menneskesyn

“Vi er som mennesker handlende individer i vores tilværelse. Vi forsøger ud fra de forudsætninger, vi lever under, at kontrollere vores liv og få vores behov opfyldt. Vi er medspillere i den skabelsesproces igennem hvilken vores personlighed, behov og kompetencer udvikles. I den proces er vi afhængige af andre mennesker og af samfundet.”